MPK(Majelis Perwakilan Kelas)

Contoh Proposal 

Pemilihan Ketua OSIS

Acara diselenggarakan oleh MPK  (1)

 

PROPOSAL

PEMILIHAN CALON KETUA OSIS

SMA NU 1 GRESIK PERIODE 2009-2010

 

 

  1. A.   PENDAHULUAN

 

Organisasi siswa intra sekolah (OSIS) adalah salah satu organisasi yang berada pada lingkungan sekolah khususnya SMA NU 1 Gresik. OSIS memegang peranan penting untuk pembinaan pengembangan potensi yang dimiliki siswa karena dengan OSIS mengembangkan kreatifitas. Hal ini sangat positif karena secara berangsur-angsur mampu mengurangi kegiatan siswa yang sifatnya mengganggu kreatifitas belajar.

Untuk melanjutkan kelangsungan OSIS diperlukan kesinambungan kepengurusan yang memadai agar di kemudian hari organisasi ini tetap dapat berkiprah sesuai fungsi dan tujuannya. Oleh karena itu terbentuknya OSIS periode 2009-2010 merupakan suatu keharusan agar menjadi regenerasi secara berkesinambungan sekaligus menjadi wadah demokratis dalam menyampaikan pendapat.

 

 

  1. B.   DASAR

 

a.Membentuk watak kepemimpinan para siswa

b.Merupakan salah satu kegiatan untuk memilih ketua OSIS periode baru


C. TUJUAN

 

Untuk membina serta menjadikan siswa untuk dapat berorganisasi dan mengembangkan kreatifitas serta potensi yang dimiliki siswa.

 

D. NAMA KEGIATAN

 

          Pemilihan calon ketua OSIS SMA Nahdlatul Ulama 1 Gresik periode 2009-2010

 

 

E. Susunan Panitia:

 

Ketua            : Tresna Maulana Fahrudin                                    (XI IA 2)

Wakil Ketua  : 1.M.Junaedi Abdillah                                      (XI IS 3)

2.M.Badril Reza                                               (XI IA 5)

Sekretaris      : 1.Hesty Dwi F                                                 ( X 2)

2.Fajar Eka S                                                   (XI IA2)

Bendahara     : 1. Nivia Arifianti                                             (XI IA 2)

2.Nabilah Achmad                                           (XI IA 2)

 

Seksi-Seksi:

1. Seksi Perlengkapan

 

–         Dedy Dwi Arianto (KO)                                    (XII IA 2)

–         Achmad Muamar Qadafi                                             (XI IA 1)

–         Zainul Rokhim                                                   (XI IA 3)

–         M.Syamsul Huda                                               (XI IA 4)

–         Muhammad Hadid Wijayana                             (XI IA 6)

–         Muhammad Ryan Syaifun N                            (XI IS 1)

–         Salim Ali Yahya                                                (XI IS 2)

–         Muuhammad Zulfi Zakariyah                            (XI IS 3)

–         Ivan Fauzhi                                                        (XI IS 3)

–         M.Setyo Budi Utomo                                        (XI IS 4)

–         Lazuardi Keris M                                               (X 1)

–         M.Luay Murtadlo                                              (X 2)

–         Ricky Octavianto                                               (X 3)

–         Ramdhan Maulana                                                      ( X 4)

–         Alwi Shahab                                                      (X 5)

–         M.Kaca Perwira                                                 (X 6)

 

 

2. Seksi Keamanan

 

–         Aris Setiawan(KO)                                             (XII IA2)

–         M.Zayang AS                                                     (XI IS4)

–         Muhammad Zaban Jauhari                                 (XII IA 1)

–         Andriyan Nur Yaqin                                          (XII IA 3)

–         Adam An Naafi                                                  (XII IA 4)

–         Wawan Susanto                                                 (XII IA 4)

–         Bagus Budi S                                                      (XII IA 5)

–         Muhammad Luthfi                                                       (XII IS 1)

–         Maulana Ibnu Noor                                            (XII IS 1)

–         Indah Tri Wulan Ningsih                                             (XII IS 2)

–         Akhmad Nizar Fanani                                        (XII IS 2)

–         Achmad Hadi Wijaya                                         (XII IS 3)

 

 

3.Seksi Perhitungan Suara

 

-Achmad Furqoni Alfarisi(KO)                               (XII IA 1)

-Achmad Bani Rifqi                                                (XII IA 5)

-Dhaifan Lazawardi                                                 (XII IA 3)

-M.Ibnu Rusdil Ibad                                                (XI IA 1)

-Achmad Wazirul Hidayat                                       (XII IA 6)

-Septian Eko                                                           (XII IA 6)

-Ade Tya                                                                 (XII BHS)

-Ahmad Maulidi                                                      (XII BHS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mahardika Ayatullah K                                         (XI IA 4)

-Alfin Qomarul Alam                                              (X 7)

-Satria Sanjaya Triyaksa                                         (X 8)

-Fatkhur Rozi                                                          (X 9)

-Muhammad Ragil Pujiantoro                                 (X 9)

-M.Fahrizal Anwar                                                  (X 5)

-Dodi Gumilar                                                         (X 8)

-Khibban Nur Cahyo                                               (XII IS 3)

-Noviyta Andjar Susanti                                          (XII IA 3)

 

4. Seksi Konsumsi

 

-Nurul Dwi Pratiwi(KO)                                          (XI IA 5)

-Amierotun Nabiela                                                 (XI IA 6)

-Anisa Wiji Lestari                                                   (XI IS 1)

-Nur Pliski Dwi A                                                    (XI IS 2)

-Faizatul Izza                                                           (X 3)

-Fitriyah                                                                   (X 4)

-Niken Indah                                                            (X 6)

-Maulida Hasanah                                                   (X 7)

 

5.Seksi Dokumentasi

 

-Bagus Wahyu U                                                     (XI IA 2)

-Achmad Fachrudin                                                 (XI IA 1)

-Firly Rosihani                                                         (XI IA 2)

 

F. ANGGARAN DANA

  • Foto Copy kertas suara 1150X500                               575.000
  • Foto Copy administrasi pelaksanaan                            250.000
  • Perlengkapan                                                                 270.000
  • Spanduk dekorasi                                                          250.000
  • Konsumsi                                                                      614.000     

                                                                                                                 +

                                                                                              1.959.000     

                                                                                             

 

 

 

Mengetahui,

Bagian SarPras

 

 

 

 

Dra.Hj.Nur Chumaiyah

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

G. KEGIATAN

                                                                                                                  

No

Waktu

Kegiatan

Keterangan

Tempat

1. 29 oktober 2009 Rapat persiapan dan pembentukan panitia pemilihan Ketua OSIS Pengurus MPK Ruang OSIS
2. 30 oktober 2009 Pengurusan proposal dan angket-angket Pengurus MPK Ruang OSIS
3. 31 oktober 2009 Pembagian angket kandidat ketua OSIS Seluruh pengurus dan anggota MPK Ruang OSIS
4.  2 -3 November 2009 Pengumpulan angket kandidat ketua OSIS Seluruh ketua kelas Ruang OSIS
5. 5-6 November 2009 a. tes tulis

b. tes wawancara (OSIS dan MPK). Penyeleksian calon ketua OSIS

Pembina OSIS ,Ketua OSIS 2008/2009 ,Ketua MPK 2008/2009&2009/2010 Ruang multimedia

 

 

 

6. 7 November 2009 -Pengumuman 3      besar kandidat ketua OSIS

 

-Pembentukan tim kampanye kandidat ketua OSIS

 

-Rapat persiapan Kampanye dan pemilihan Ketua OSIS dari 3 Besar

-Pengurus inti mpk

 

 

-Calon ketua OSIS yang telah terpilih dan anggota MPK

 

 

-Seluruh Inti dan anggota MPK

-Mading

 

 

– Ruang OSIS

 

 

 

 

-Ruang Multimedia

7. 9-11 November 2009 Masa kampanye Pengurus MPK dan OSIS  
8. 14 November 2009 Pemilihan  ketua OSIS Seluruh siswa SMA NU 1 Gresik Lapangan SMA NU 1 Gresik
9. 17-18 November 2009 Penyeleksian anggota OSIS Pengurus inti OSIS dan MPK Ruang multimedia
10. 19 November 2009 Pengumuman anggota OSIS baru periode 2009/2010 Pengurus inti OSIS dan MPK Mading SMA NU 1 Gresik
11. 21 November 2009 Laporan pertanggung jawaban MPK  dan OSIS 2008-2009 Pengurus harian MPK dan OSIS Ruang Multimedia
12 22 November 2009 Latihan upacara pelantikan OSIS dan MPK baru periode 2009/2010 Seluruh OSIS baru dan MPK baru Lapangan SMA NU 1 Gresik
13 23 November 2009 Pelantikan OSIS baru dan MPK baru Seluruh OSIS baru, MPK baru, Pembina OSIS dan siswa SMA NU 1 Gresik. Lapangan SMA NU 1 Gresik

 

 

 

 

H. PENUTUP

 

Demikian proposal yang kami buat. Kami berharap kegiatan ini akan berjalan serta dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berorganisasi dan berpolitik.

 

 

Gresik, 9 November 2009

 

Ketua Panitia,                                                             Sekretaris,

 

 

 

 

  Tresna Maulana Fahrudin                                                Hesty Dwi F

 

Mengetahui,

 

Wakasek kesiswaan                                             Pembina OSIS

 

 

 

Drs. H. M. Nasihuddin                                         H. Wusono Sumedi

 

 

 

 

 

Menyetujui ,

Kepala Sekolah SMA NU 1 Gresik

 

Drs. H. Zainul Fuad Basyir, M.Ag

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 1

 

-Perlengkapan :

 

1.Tinta dan bantalan                                                                     32.000

2.ID Card                     122 buah          @1000                             122.000

3.Kertas Foto               32   lembar       @1500                             48.000

4.Cetak Warna             32  cetakan      @1000                             32.000

5.Cetak Warna             4    buah           @9000                             36.000

                                                                                                                        +

                                                                                                           270.000

 

-Konsumsi :

 

1.Air Mineral               6 dus                   @15.500                           94.000

2.Snack                        4×65                    @2.000                             520.000

                                                                                                                        +

                                                                                                           614.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui,

Bagian SarPras

 

 

 

 

Dra.Hj.Nur Chumaiyah

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s